WYBIERZ SWOJEGO OCALAŁEGO

MEG

CLAUDETTE

BILL

JANE

ADAM

DAVID

JAKE

YUI

STEVE

KATE

ASH

DETEKTYWNY GAPT

NEA

DWIGHT

NANCY

FENG

LAURIE

ACE

JEFF