WYBIERZ SWOJEGO OCALAŁEGO

MEG

JAKE

BILL

JANE

ADAM

DAVID

DWIGHT

STEVE

KATE

ASH

DETEKTYWNY GAPT

NEA

CLAUDETTE

NANCY

FENG

LAURIE

ACE

JEFF